برچسب شده با نظام مهندسی عمران آبان 93

منابع آزمون نظام مهندسی عمران ۹۳

, , دیدگاه‌ها بسته شده‌اند

منابع آزمون نظام مهندسی عمران آبان ۹۳: رشته عمران (نظارت) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰) •مبحث اول ( تعاریف)- (۱۳۹۲) •مبحث دوم ( نظامات اداری)- (۱۳۸۴) •مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌های ساختمانی)- (۱۳۹۲) • مبحث ششم (بارهای وارد بر ساختمان)- (۱۳۹۲) • مبحث هفتم (پی و پی‌سازی)- (۱۳۹۲) • مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی)- (۱۳۹۲) • مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه)- ویرایش چهارم، چاپ دوم (۱۳۹۲) • مبحث…

خواندن نوشته →